Haberler
Küçült

15

 Dînimizin, vatanımızın ve ümmet-i Muhammedʼin bugünlere ulaşması; şehidlerin, gâzilerin, yiğit askerlerin, fâtihlerin, takvâ ehli âlim ve âriflerin, ihlâslı müʼminlerin fedakârca gayretlerine Cenâb-ı Hakkʼın lûtfettiği bereketin bir neticesidir.

Şanlı tarihimizde olduğu gibi sene-i devriyesinde olduğumuz 15 Temmuz 2016 hâin darbe teşebbüsünde de aziz milletimiz, kendini bombaların, kurşunların önüne atarak, canı pahasına dînine, îmânına, namusuna, bayrağına, tarihine, şerefine, irâdesine ve istiklâline sahip çıktı. Sanki o gece şehidler diyarı Çanakkale’den milletimizin gönül iklimine rûhâniyet meltemleri esti. Cenâb-ı Hakk’ın nusret ve inâyetiyle; ülkesine ihânet eden karanlık mihrakların oyunu bozuldu ve İslâm’ın son karakolu olan aziz vatanımız, âdeta uçurumun kenarından döndü.

Cenâb-ı Hakk’a, bu çetin bâdireden kurtuluş lûtfettiği için tekrar tekrar hamd eder, vatanımızı ve bütün müslüman ülkeleri böyle felâketlerle bir daha karşılaştırmamasını niyâz ederiz.

Lâkin istiklâl şairimiz Âkif’in dediği gibi:

Târîhi tekerrür diye târîf ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?..

Dolayısıyla geçmişteki acıları unutmayıp gereken ibret ve dersleri alalım ki, istikbâlde de benzeri felâketlere geçit vermeyelim.

Unutmayalım ki, Allâh’ın büyük bir lûtfu ve ecdâdımızın muazzez bir emâneti olan vatanımız, bizden her dâim vefâ bekler. Toprağı vatan yapan, onun uğrunda dökülmüş ecdâdın şehâdet kanıdır. Ecdâdına lâyık nesillere düşen vazife de, canları ve kanları pahasına vatanlarını koruyup kollamaktır.

Yine Mehmed Âkifʼin mısrâlarında ifade ettiği üzere:

Sahipsiz olan memleketin batması haktır,

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır!

Bu vesîleyle Rabbimiz’den 15 Temmuz şehidlerimize rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil, gâzilerimize de sıhhat ve âfiyet niyâz ederiz. Cenâb-ı Hak, mazlumların ümit ışığı olan aziz milletimize birlik, beraberlik, huzur ve saâdet ihsân eylesin. Şerirlerin şerlerinden, her türlü kazâ, belâ ve musibetlerden muhafaza buyursun. İlâhî rahmet, bereket ve inâyetini her dâim üzerimizde tecellî ettirsin.

Âmîn!..

Okunma Sayısı: 312
resim

 

Adres : Eti Mah. Strazburg Cad. No:28/12 Sıhhıye/ANKARA Tel/Fax: +90312 230 09 46
 
                     Hesap Bilgileri : Kuveyt Türk Katılım Bankası Ankara Şubesi
            Hesap No: 6129278-1 IBAN Numarası TR 670020500000612927800001